Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vaner som forebygger smitte

3. februar 2020

Se info under dokumenter

Stengt legekontor

28. november 2019

Nærøy og Vikna legekontor holder stengt

torsdag 12.12.19 fra kl. 12.00

pga møte.

Ved akutt, alvorlig sykdom ring legevakt 116117.

Ved livstruende tilstander ring 113.

Kurs Frisklivssentralen: BRA MAT for bedre helse

13. november 2019

Se info og program under dokumenter.

Kurs Frisklivssentralen: Har du diabetes?

13. november 2019

Se info og progam under dokumenter.

Prisliste hos fastlegen

25. oktober 2019

Trykk her for å se oppdatert prisliste hos fastlegen.

Influensavaksine

25. oktober 2019

Det vil bli influensavaksinering ved Kolvereid helsestasjon

Vaksinering på følgende dager:

Mandag               4.november

Tirsdag                 5.november

Onsdag                6.november

 

Alle dager fra 09.00 til 15.00

Pris kr. 150,-

 

Hjertelig velkommen

Alle trenger FASTLEGEN

4. desember 2018

FASTLEGEN utreder, behandler og følger opp pasientene gjennom liten og stor sykdom. Vi er der når du trenger noen å prate med.

FASTLEGEN betjener legevakt døgnet rundt året rundt i feriene og på helligdager.

FASTLEGEN henviser når det er nødvendig og behandler selv når det er mulig og sørger med dette for at spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre sine oppgaver på en effektiv måte med riktige prioriteringer for pasientene.

FASTLEGEN er legene og de flotte medarbeidere vi har på kontoret.

FASTLEGEN tar seg av de som trenger hjelp mest, først.

Fastlegeordningen er en bærebjelke for et velfungerende helsevesen men sliter med rekruttering på grunn av stadig økende arbeidsbelastning. Dette er noe som mange merker og kan føre til at ordningen er truet.

Vi har noe verdifullt som vi må ta vare på. Fastlegedagen markeres derfor den 05.12. over hele landet.

Nærøy legekontor markerer dagen med å spandere FASTLEGEkaka til de som møter her den 05.12.

#Sjekkdeg

9. november 2018

Da har vi satt av en ny dag for Drop-in timer for livmorhalsprøve.

Mandag 19. november fra kl 1500 til kl 1800.

Vi oppfordrer alle kvinner over 25 år som ikke har fått tatt prøve i tråd med anbefaling eller begynner å nærme seg tid for cytologisk prøve til å ta prøven.

Vi har 2 kvinnelige leger som vil utføre dette denne dagen.

Det er bare å møte opp. Trenger ingen time. Først og fremst gjelder dette kvinner som har fastlege hos oss.

Vanlig konsultasjonstakst.

Sjekkdeg

20. september 2018

I forbindelse med "Sjekk Deg Livmorhalskampanjen" tilbyr Nærøy legekontor Drop-in timer for livmorhalsprøve mandag 1. oktober fra kl 1500 til 1800.

Vi oppfordrer alle kvinner over 25 år som ikke har gjort dette i tråd med anbefaling eller begynner å nærme seg tid for ny cytologisk prøve til å ta prøven.

Vi har 2 kvinnelige leger som vil utføre dette denne dagen. Det er bare å møte opp. Trenger ingen time. Først og fremst gjelder dette kvinner som har fastlege hos oss.

Sms fra NAV? Det kan være sykemeldingen din

12. juni 2018

Nå er sykemeldingene blitt digital, og du vil få en sms med en link til "ditt sykefravær" på nav.no.

Derfra kan du sende sykemeldingen til din arbeidsgiver.

Se utfyllende informasjon på Digital sykemelding.

Pollenallergiker?

23. april 2018

Pollenallergiker?

Hvis du er pollenallergiker og bruker forbyggende medisin er det tid å fornye resept hvis du trenger det. Du kan sjekke på www.helsenorge.no om du må fornye resept.

Den lange ettervinteren gjør at det blir spredning av hassel, or og bjørk samtidig. Man forventer derfor en kraftig (men litt kortere) sesong for pollenallergikere. For å få best effekt av forebyggende medisin bør det startes opp i god tid før pollen sprer seg. Folk som bor i Trøndelag er anbefalt å starte opp med medisin nå.

Det er ikke lengre anbefalt å sette kortisonsprøyter 1 til 3 ganger i muskelen pga bivirkninger. Hvis du har gjort dette ber vi deg bestille time til din fastlege for å finne alternativ behandling. Slike resepter skrives ikke ut på telefon.

Vil du vite mer om behandling?

www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/luftveier/pollenallergi-hoysnue

Endring i telefontid

1. februar 2018

Telefontiden på torsdager endres til 

09.00 - 12.30 og 14.00 - 15.00.

Sms-tjenesten

14. desember 2017

Sms-tjenesten skal brukes for bestilling av timer fram i tid, og bestilling av faste medisiner.

Gjelder det akutte timer eller A- og B-preparater (f.eks. Paralgin Forte, Sobril) og sovemedisin - ta kontakt på telefon 74 38 26 05.

Legevakt Nærøy/Vikna

14. september 2017

Åpningstider legevakt i samarbeid med Vikna:

 

  • Mandag-Fredag kl. 15.30 - 23.00
  • Lørdag-Søndag kl. 08.00 - 23.00

 

Legen er på det legekontoret som har vakt.

 

Mellom kl. 23.00 og 08.00 er det interkommunal legevakt.

Legevaktsnummer: 116 117

Digitale helsetjenester

12. september 2017

For info om digitale helsetjenester, se under "Dokumenter"

"Bare en urinprøve?"

22. juni 2017

Nå er det nye prosedyre på urinprøver.

For at legekontoret skal analysere urinprøven skal visse kriterier oppfylles:

  • Symptomer på urinveisinfeksjon, som svie, hyppig vannlating, feber.
  • Etter avtale med sykehus eller jordmor.
  • Urinprøven skal leveres i ren, egnet beholder, merket med navn og fødselsdato. Se vedlegg under "Dokumenter".
  • Yngre og friske kvinner med mistenkt ukomplisert UVI kan vurderes over telefonen hvis det er vanskelig å komme for time. Da er det heller ikke nødvendig å levere urinprøve.
  • Chlamydia: Det tilbys time på dagen for alle som ønsker å teste seg. Konsultasjonen er gratis. 

Har du liste over medisinene dine?

20. november 2015

Leger og sykehus har ikke felles oversikt over medisinene du bruker.

  • Be legen skrive ut liste over medisinene dine
  • Ha alltid listen med deg
  • Vis den fram når du er hos lege, tannlege og apotek

En oppdatert medisinliste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt!

www.helsenorge.no/medisinliste

BYTTE FASTLEGE ?

16. september 2014

Hvis du ønsker å bytte fastlege, må du selv kontakte Fastlegetelefonen 810 59 500 , eller du kan gjøre det på nett på helfo.no