Pollenallergiker?

Hvis du er pollenallergiker og bruker forbyggende medisin er det tid å fornye resept hvis du trenger det. Du kan sjekke på www.helsenorge.no om du må fornye resept.

Den lange ettervinteren gjør at det blir spredning av hassel, or og bjørk samtidig. Man forventer derfor en kraftig (men litt kortere) sesong for pollenallergikere. For å få best effekt av forebyggende medisin bør det startes opp i god tid før pollen sprer seg. Folk som bor i Trøndelag er anbefalt å starte opp med medisin nå.

Det er ikke lengre anbefalt å sette kortisonsprøyter 1 til 3 ganger i muskelen pga bivirkninger. Hvis du har gjort dette ber vi deg bestille time til din fastlege for å finne alternativ behandling. Slike resepter skrives ikke ut på telefon.

Vil du vite mer om behandling?

www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/luftveier/pollenallergi-hoysnue