Nå er sykemeldingene blitt digital, og du vil få en sms med en link til "ditt sykefravær" på nav.no.

Derfra kan du sende sykemeldingen til din arbeidsgiver.

Se utfyllende informasjon på Digital sykemelding.