FASTLEGEN utreder, behandler og følger opp pasientene gjennom liten og stor sykdom. Vi er der når du trenger noen å prate med.

FASTLEGEN betjener legevakt døgnet rundt året rundt i feriene og på helligdager.

FASTLEGEN henviser når det er nødvendig og behandler selv når det er mulig og sørger med dette for at spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre sine oppgaver på en effektiv måte med riktige prioriteringer for pasientene.

FASTLEGEN er legene og de flotte medarbeidere vi har på kontoret.

FASTLEGEN tar seg av de som trenger hjelp mest, først.

Fastlegeordningen er en bærebjelke for et velfungerende helsevesen men sliter med rekruttering på grunn av stadig økende arbeidsbelastning. Dette er noe som mange merker og kan føre til at ordningen er truet.

Vi har noe verdifullt som vi må ta vare på. Fastlegedagen markeres derfor den 05.12. over hele landet.

Nærøy legekontor markerer dagen med å spandere FASTLEGEkaka til de som møter her den 05.12.