Leger og sykehus har ikke felles oversikt over medisinene du bruker.

  • Be legen skrive ut liste over medisinene dine
  • Ha alltid listen med deg
  • Vis den fram når du er hos lege, tannlege og apotek

En oppdatert medisinliste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt!

www.helsenorge.no/medisinliste